Thông báo số: 139/TB-VPĐKĐĐ, ngày 15/01/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BX 282395 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên) thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 25/6/2015 cho Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hưng Long (Nay là Công ty TNHH TM và DV An Hưng Long).

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*