Thông báo số: 1374/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 09 tháng 8 năm 2021 Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 846621 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 06/02/2015 cho ông Ngô Thanh Tuấn và bà Lê Vũ Thùy Trang.

Xem Thông báo số 1374 tại: Đây

Đính kèm Quyết định số 970 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*