THÔNG BÁO (Số: 12/TB-TTPTQĐ): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thực hiện Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: 1807/QĐ-UBND, 1810/QĐ-UBND, 1811/QĐ-UBND, 1812/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung các Phương án đấu giá: Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tại phường Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa; Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu Km27+960 Quốc lộ 1D, xã Xuân Hải, Tx.Sông Cầu; Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu đường Hùng Vương, tại khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa; Khu đất thu hồi cửa hàng xăng dầu An Phú, Tp.Tuy Hòa.

Theo hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và kết quả công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Biên bản họp ngày 05/6/2018. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá, như sau:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tại phường Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa. Giá khởi điểm 6,055 tỷ đồng.

– Đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

– Mức thù lao dịch vụ được hưởng trong trường hợp đấu giá thành (theo Thông tư 45/2017/TT-BTC):

+ Mức cố định: 6.045.800 đồng.

+ Mức tăng thêm: 0,19% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu Km27+960 Quốc lộ 1D, xã Xuân Hải, Tx.Sông Cầu. Giá khởi điểm 3,5 tỷ đồng.

– Đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín. Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

– Mức thù lao dịch vụ được hưởng trong trường hợp đấu giá thành (theo Thông tư 45/2017/TT-BTC):

+ Mức cố định: 4.500.000 đồng.

+ Mức tăng thêm: 0,19% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất Khu đất dự án: Cửa hàng xăng dầu đường Hùng Vương, tại khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. Giá khởi điểm 8,448 tỷ đồng.

– Đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

– Mức thù lao dịch vụ được hưởng trong trường hợp đấu giá thành (theo Thông tư 45/2017/TT-BTC):

+ Mức cố định: 6.045.800 đồng.

+ Mức tăng thêm: 0,19% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

4. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi cửa hàng xăng dầu An Phú, Tp.Tuy Hòa. Giá khởi điểm 1,472 tỷ đồng.

– Đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

– Mức thù lao dịch vụ được hưởng trong trường hợp đấu giá thành (theo Thông tư 45/2017/TT-BTC):

+ Mức cố định: 4.318.700 đồng.

+ Mức tăng thêm: 0,19% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các đơn vị đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quy định./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*