Thông báo số: 1137/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 18/6/2021 của Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai Thành phố Tuy Hòa

V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 792825 do Văn phòng dăng ký quyền sử dụng đất cấp ngày 25/11/2011 cho ông Ngô Phương và bà Cao Thị Miên

Tải file Thông báo tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*