THÔNG BÁO Số 11/TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển quĩ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Chi tiết về tài sản đấu giá:

  1. a) Tên tài sản, lô đất: Khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa tại Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
  2. b) Diện tích, loại đất đấu giá:

– Diện tích:  14.177,3 m2. Trong đó:

+ Đất thương mại dịch vụ:                   3.544,3 m2.

+ Đất có mục đích công cộng:           10.633,0 m2.

  1. c) Địa điểm: Khu đất đấu giá tọa lạc tại đường Hùng Vương, Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Giới cận khu đất:

+ Đông giáp          : Phần đất hạn chế xây dựng (công viên, đường đi

bộ và cây xanh cảnh quan).

+ Tây giáp   : Đường Trần Kiệt.

+ Nam giáp : Đường Hùng Vương.

+ Bắc giáp   : Đất trống.

  1. d) Vị trí đất: Vị trí 1.
  2. e) Thời gian thuê đất: 50 (năm mươi) năm.
  3. g) Giá khởi điểm khu đất: 78.261.000.000 đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (thể hiện qua hồ sơ năng lực);

– Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

– Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất.

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 05/7/2019.

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tổ chức đấu giá biết, thực hiện đăng ký./.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*