Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 14/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên:

Về việc tham gia thực hiện công tác định giá đất cụ thể đối với các công trình/dự án trong năm 2021

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*