Thông báo số: 1090/TB-VPĐKĐĐ, ngày 29/7/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai qua hệ thống bưu điện giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên và Bưu điện tỉnh Phú Yên

     Xem Thông báo số 1090/TB-VPĐKĐĐ tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*