THÔNG BÁO (Số: 05/TB-TTPTQĐ) Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thực hiện Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có thông báo 03/TB-TTPTQĐ ngày 17/5/2018 V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá, các tài sản gồm:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất gộp Trụ sở Tỉnh ủy (cũ) và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Phú Yên, tại số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với Khu đất B3 thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết dọc đường Độc Lập tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018, đã có 04 đơn vị đăng ký để được lựa chọn là: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín, Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt, Công ty Cổ phần đấu giá và DVBĐS Thiên Việt.

Vào lúc 08 giờ, ngày 31/5/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã mở hồ sơ và công khai chấm điểm các đơn vị đăng ký. Kết quả như sau:

– Tài sản 1: Khu đất 77-79 Nguyễn Du:

(1) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản             : 9,2 điểm

(2) Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín                   : 10 điểm

(3) Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt                    : 6,9 điểm

(4) Công ty CPĐG và DVBĐS Thiên Việt            : 8,4 điểm

Tài sản 2: Khu đất B3 Đường Độc Lập:

(1) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản              : 9,2 điểm

(2) Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín                    : 10 điểm

(3) Công ty Cổ phần đấu giá Trí Việt                     : 6,1 điểm

(4) Công ty CPĐG và DVBĐS Thiên Việt           : 8,4 điểm

Kết quả tổ chức đấu giá được chọn là:

                       – Tài sản 1: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín

– Tài sản 2: Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các đơn vị đấu giá biết./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*