THÔNG BÁO (số 03/TB-TTPTQĐ), ngày 18/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 1)

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 01/TB-PTQĐ ngày 05/01/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 1 – 127 lô đất ở liên kế tại Khu A và Khu B).

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 14/01/2019 có 03 đơn vị đăng ký gồm:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì có dấu niêm phong).

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì có dấu niêm phong).

Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì có dấu niêm phong).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, kết quả như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

– Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín: 7,6 điểm.

– Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: 7,2 điểm.

– Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt: 7,3 điểm.

2) Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá:

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín – Địa chỉ: số 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để đơn vị được chọn tổ chức cuộc đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*