THÔNG BÁO số: 02/TTPTQĐ, ngày 10/01/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Chi tiết về tài sản đấu giá:

2.1. Số khu đất đấu giá: 04 khu đất, gồm 180 lô đất.

2.2. Vị trí, địa điểm: Các lô đất đấu giá tọa lạc tại xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nằm trong 04 khu đất theo văn bản thỏa thuận quy hoạch phân lô số 2068/SXD-QHKT ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng

2.3. Thông tin chi tiết từng khu:

  1. a) Khu số 01 – Ký hiệu D9:

– Số lô đất: 48 lô

– Diện tích: 9.319,2 m2

– Tổng giá khởi điểm dự kiến (48 lô đất):  279.424.635.000 đồng

  1. b) Khu số 02 – Ký hiệu D6:

– Số lô đất: 48 lô

– Diện tích: 9.001,0 m2

– Tổng giá khởi điểm dự kiến (48 lô đất):  246.198.650.000 đồng

  1. c) Khu số 03 – Ký hiệu C9:

– Số lô đất: 42 lô

– Diện tích: 8.133,0 m2

– Tổng giá khởi điểm dự kiến (42 lô đất):  244.261.425.000 đồng

  1. d) Khu số 04 – Ký hiệu C6:

– Số lô đất: 42 lô

– Diện tích: 8.011,4 m2

– Tổng giá khởi điểm dự kiến (42 lô đất):  219.003.805.000 đồng

2.4. Mục đích sử dụng đất thực hiện đấu giá: Đất ở nông thôn.

2.5. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

2.6.Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (thể hiện qua hồ sơ năng lực);

– Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

– Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất.

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 17/01/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: 094.897.8300 (gặp anh An) hoặc 090.580.3579 (gặp chị Hiệp).

Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản có thể đăng ký tham gia tổ chức đấu giá một hoặc nhiều khu đất theo khả năng thực hiện của đơn vị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo để các tổ chức đấu giá biết, thực hiện đăng ký./.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*