Thông báo nộp hồ sơ năng lực thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số VILG-PY-CS-TV1

Công văn số 3168/STNMT-VILG V/v thông báo nộp hồ sơ năng lực thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số VILG-PY-CS-TV1

Xem Công ăn tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*