Thông báo nhận định xu thế khí tượng tỉnh Phú Yên (từ tháng 9/2021 đến tháng 01/2022)

Thông báo số: 305/TB-STNMT, ngày 09/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Nhận định xu thế khí tượng tỉnh Phú Yên (Từ tháng 9/2021 đến tháng 01/2022).

Xem thông báo số 305 tại: Đây

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*