Thông báo hủy trang bổ sung số 01 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 13/3/2009 và trang bổ sung số 02 do CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa cấp ngày 24/4/2018 kèm theo GCN số AL 594871 cho ông Huỳnh Ngọc Tân và Phạm Thị Túy.

Thông báo số: 2718/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 20/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy trang bổ sung số 01 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 13/3/2009 và trang bổ sung số 02 do CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa cấp ngày 24/4/2018 kèm theo GCN số AL 594871 cho ông Huỳnh Ngọc Tân và Phạm Thị Túy.

 

Xem thông báo số: 2718 tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*