Thông báo hủy hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Chế Hữu Đức và bà trần Thị Thu Thủy.

 

Thông báo số: 2294/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 08/11/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa về việc hủy hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Chế Hữu Đức và bà trần Thị Thu Thủy.

 

Xem Thông báo số 2294 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*