Thông báo hủy Giấy Chứng nhận của AC 581040, số vào sổ H 00305 do UBND cấp ngày 14/12/2006 cho ông Hoàng Gia và Đỗ Thị Huệ.

 

Thông báo số: 2764/CNVPĐKĐĐ, ngày 23/10/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy Chứng nhận của AC 581040, số vào sổ H 00305 do UBND cấp ngày 14/12/2006 cho Hoàng Gia và Đỗ Thị Huệ.

 

Xem Thông báo số 2764 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*