tham gia ý kiến góp ý Báo cáo kết quả khảo sát và thiết kế kỹ thuật – dự toán công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Sơn Hòa và Phú Hòa

tham gia ý kiến góp ý Báo cáo kết quả khảo sát và thiết kế kỹ thuật – dự toán công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Sơn Hòa và Phú Hòa

Xem đơn xin góp ý tại: Đây

Xem hồ sơ địa chính Phú Hòa tại: Đây

Xem hồ sơ địa chính Sơn Hòa tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*