Thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa

Thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa

Sáng ngày 22/5/2013, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định  quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa.

hinh 1

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch HĐ thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Dương, Phó Giám đốc Sở TNMT, Phó Chủ tịch thường trực HĐ thẩm định, cùng các thành viên HĐ thẩm định và các Sở , Ban , Ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa-Ông Phạm Đình Phụng đã ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Phân viện QH và thiết kế Nông nghiệp Miền trung báo cáo tóm tắt việc lập quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa.

Hội nghị đã nghe Báo cáo thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai và ý kiến tham gia của các thành viên HĐ thẩm định, các Sở, Ban, Ngành, cùng với ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa.

 Kết luận Hội nghị Ông Nguyễn Duy Dương – Phó Giám đốc Sở TNMT, Phó Chủ tịch thường trực HĐ thẩm định (được Ông Nguyễn Như Thức ủy quyền) đã có ý kiến như sau:

– Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của huyện đã thể hiện được các nội dung theo quy định, chỉ tiêu sử dụng đất đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, trong Hồ sơ quy hoạch còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến Hội đồng thẩm định, để được xem xét thông qua trước khi trình UBND Tỉnh xét duyệt. Cụ thể:

– Cần phân tích, đánh giá đầy đủ hơn về những mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân tồn tại của kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010; trong đó cần làm rõ nguyên nhân vì sao kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 chưa tốt (một số loại đất đạt quá cao, một số loại đất đạt quá thấp…). Từ đó có cơ sở xác định các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Đối với các chỉ tiêu sử dụng đất mà cấp tỉnh đã phân bổ cho địa phương, thì địa phương phải đảm bảo nguyên tắc đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng sát với chỉ tiêu đã được phân bổ. Trường hợp có tăng giảm so với chỉ tiêu đã được phân bổ thì phải giải trình cụ thể trong báo cáo thuyết minh và báo cáo cụ thể gửi Hội đồng thẩm định xem xét. Riêng đối với đất quốc phòng, đề nghị UBND huyện Sơn Hòa cần làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thống nhất về chỉ tiêu đất quốc phòng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu của Chính phủ và tỉnh phân bổ cho địa phương.

– Chỉnh sửa lại các nội dung còn thiếu sót của Bản đồ hiện trạng và Bản đồ QH sử dụng đất.

Kết quả lấy phiếu thẩm định của thành viên Hội đồng: trên cơ sở 16 thành viên Hội đồng thẩm định, có mặt 13 thành viên. Kết quả thống nhất 13/13 thành viên đồng ý thông qua có chỉnh sửa về hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa.

Hội đồng thẩm định thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa của huyện Sơn Hòa trình UBND Tinh xét duyệt (không tổ chức Hội nghị thẩm định lại)./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*