Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai

Thực hiện theo kế hoạch số 11/KH-STNMT, ngày 10/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) V/v tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai, sáng ngày 27/7/2015 tại Trường chính trị tỉnh Phú Yên, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai.

DSC 2460

Quang cảnh Hội nghị tập huấn về các chính sách pháp luật về đất đai

Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 160 cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; phòng TN&MT; Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quĩ đất các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 5 ngày từ 27/7/2015 – 31/7/2015. Có 07 chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị tập huấn bao gồm:

1.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

2.Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3.Giá đất.

4.Thu hồi đất.

5.Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

6.Trích lục, trích đo, lập bản đồ địa chính.

7.Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động.

Hội nghị đã trao đổi, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết sâu hơn các nội dung chính sách pháp luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đất đai nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh sai sót trong quá trình triển khai chính sách pháp luật đất đai, ngày càng tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về TN&MT nói chung, đất đai nói riêng./.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*