Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và người lao động năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 10/HDLT-UBND-LĐLĐ ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Được sự thống nhất của Công đoàn viên chức Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và người lao động năm 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CCVC và người lao động năm 2020 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Đặng Ngọc Anh – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT; Đ/c Ngô Quang Phú – Phó Bí Thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở TN&MT; Đ/c Mai Kim Lộc- Phó Giám đốc Sở TN&MT; Đ/c Đào Văn Dục – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT; Đ/c Trương Đình Khai, UVBCH Công đoàn cơ sở Sở TN&MT cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc sở TN&MT.

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 và công khai phần bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2021; báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị  đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị có sự nhất trí cao trong việc khẳng định những kết quả quan trọng mà công chức, viên chức và người lao động của Sở đã thực hiện trong năm qua. Đồng thời, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời tới.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết hội nghị, kế hoạch giải pháp và phong trào thi đua năm 2021 với sự nhất trí ý kiến 100% của toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Cũng tại Hội nghị Đ/c Đặng Ngọc Anh – Giám đốc Sở cùng với Đ/c Đào Văn Dục –Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT ký giao ước thi đua.

Thay mặt cho BCH Đảng bộ và tập thể Ban giám đốc Sở TN&MT, Đ/c Đặng Ngọc Anh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nhiệt tình, năng động, sáng tạo để thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021 đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị tiến hành công bố các quyết định khen thưởng của tập thể, cá nhân và đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*