Số: 482/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Phú Yên v/v ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

Số: 482/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Phú Yên v/v ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên

Xem Quyết định tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*