Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Hợp tác xã Khai thác vật liệu xây dựng thông thường Đồng Xuân

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC do Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên lập vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 07/5/2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Quyết định xử phạt đôi với Hợp tác xã Khai thác vật liệu xây dựng thông thường Đồng Xuân đã khai thác ngoài vị trí được cấp phép khai thác với diện tích khai thác là 0,012ha (120m2) là hành vi vi phạm về khu vực khai thác khoáng sản.

Chi tiết tại Quyết định số: 03QĐ-XPVPHC

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*