Quyết định về việc thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát.

 

Quyết định số: 39/QĐ-STNMT, ngày 03/12/2021 về việc thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát.

 

Xem Quyết số 39 định tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*