Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 31/01/2018 cho ông Lê Hùng Vũ và bà Đỗ Thị Hoa Lai.

 

Quyết định số: 23/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2021  Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 31/01/2018 cho ông Lê Hùng Vũ và bà Đỗ Thị Hoa Lai.

 

Xem Quyết định số 23 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*