Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 105025, số vào sổ cấp GCN CS 02727,  do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 24/7/2017 cho bà Võ Thị Bốn.

 

Quyết định số:  25/QĐ-STNMT, ngày 19/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 105025, số vào sổ cấp GCN CS 02727,  do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 24/7/2017 cho bà Võ Thị Bốn.

 

Xem Quyết định số 25 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*