Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CĐ 635376, vào sổ cấp GCN số CH 01516,  do UBND thành phố Tuy Hòa cấp ngày 10/02/2017 cho ông Trần Đức Dũng và bà Huỳnh Thị Hỏi.

Quyết định số: 24/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CĐ 635376, vào sổ cấp GCN số CH 01516,  do UBND thành phố Tuy Hòa cấp ngày 10/02/2017 cho ông Trần Đức Dũng và bà Huỳnh Thị Hỏi.

 

Xem Quyết định số 24 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*