Quyết định số: 805/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 21/6/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất số AC 543721 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp ngày 20/4/2006 cho ông Trương Văn Tiến và bà Lê Thị Huệ

Tải file quyết định tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*