Quyết định số: 75/QĐ-STNMT, ngày 22/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”

Tải file Quyết định số 75 tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*