Quyết định số: 542/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 20/4/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 024181 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp ngày 20/12/2011 cho ông Nguyễn Hùng và bà Nguyễn Thị Chín

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*