Quyết định số: 50/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giất chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CB 676214, số vào sổ cấp GCN: CH 00875 do UBND huyện Sơn Hòa cấp ngày: 10/6/2016 cho bà Dương Thị Mốt và bà Mốt tặng cho lại cho bà: Lê Thị Lệ Thủy được chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Hòa xác nhận ngày 14/7/2016.

Tải file tại: Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*