Quyết định số: 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 42 tại: Đây (Nguồn từ cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*