Quyết định số: 355/QĐ-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số À 243405 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 02/7/2007 và trang bổ sung số 02 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  thành phố Tuy Hòa thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/11/2017 cho ông Lương Công Trường và bà Nguyễn Thị Ngạn

Quyết định số: 355/QĐ-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AF 243405 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 02/7/2007 và trang bổ sung số 02 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  thành phố Tuy Hòa thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/11/2017 cho ông Lương Công Trường và bà Nguyễn Thị Ngạn

xem file Quyết định tại Đây: 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*