Quyết định Số 34-QĐ/ĐU Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2013 V/v Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file đính kèm: 340001

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*