Quyết định số: 26A/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sỏ’ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất đã mất có mã số BY 726827, số vào sổ cấp GCN CH01576 do ƯBND thị xã Sông Cầu cấp ngày 25/5/2015 cho ông Lê Văn Bảy

Tải file tại:Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*