Quyết định số: 26/QĐ-STNMT, ngày 24/7/2019 của Sở tài nguyên và Môi tru7o72ngV/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số AQ 024085, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00880 do UBND thành phố Tuy Hòa cấp ngày 19/10/2009 cho ông Phạm Văn Ba và bà Trần Thị Minh thư và được văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Tp.Tuy Hòa chỉnh lý nhận chuyển nhượng cho ông Trần Bá Nhi và bà Trương Thị Mỹ cấp ngày 19/11/2009.

Tải file tại: Đây

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*