Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh): Chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên.

Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Trung tâm sản xuất hàng may mặc Phong Phú-Phú Yên của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên.

Tải file quyết định số 2361 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*