Quyết định số 228/QĐ-STNMT, ngày 17/7/202 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự án ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file Tại: Đây

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*