Quyết định số: 227/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 01/02/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

V/v hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do văn phòng ĐKQSD đất huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Tây Hòa) cấp ngày 25/3/2016 cho ông Hồ Ngọc Trâm và bà Nguyễn Thị Liên

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*