Quyết định số: 19/QĐ-STNMT, ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 696863, số vào sổ cấp GCN CH 004348 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 12/8/2015 cho hộ ông KaSo Y Bình và bà Lê Thị Đẻn.

Xem Quyết định  sô 19 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*