Quyết định số: 189/QĐ-VPĐK, ngày 21/02/2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai-Sở TN&MT Phú Yên V/v hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 042377 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phòng tài nguyên và môi rường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 06/4/2011 cho ông Nguyễn Ngọc mai và bà Trần Thị Tâm

Tải file tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*