Quyết định số : 172/QĐ-STNMT, ngày 13/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

tải file tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*