Quyết định số: 154/QĐ-STNMT, ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*