Quyết định số 152 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 390208 đã ký cấp ngày 16/12/2013 cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung

Quyết định số:152/QĐ-STNMT, ngày 18/8/2021  của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 390208 đã ký cấp ngày 16/12/2013 cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung.

 

Xem Quyết định 152 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*