Quyết định số 150  Về việc công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên

Quyết định số:150 /QĐ-STNMT, ngày 16/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố kết quả
kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 tỉnh Phú Yên.

 

Xem Quyết định số 150 tại: Đây

Đính kèm biểu 1 tại: Đây

Đính kèm biểu 2 tại: Đây

Đính kèm biểu 3 tại: Đây

Đính kèm biểu 4 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*