Quyết định số: 143/QĐ-STNMT, ngày 27/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file Quyết định số 143/QĐ-STNMT tại: Đây

Tải mẫu biểu tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*