Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452,  do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 18/2/2016 cho hộ ông Phan Thống.

 

Quyết định số: 1604/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 28/10/2021 của Văn phòng ĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 18/2/2016 cho hộ ông Phan Thống.

 

Xem Quyết định số 1604 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*