Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho ông Bùi Tấn Bé và bà Trần Thị Thu Sang.

 

Quyết định số: 1541/QĐ-VPĐK, ngày 19/10/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc  hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho ông Bùi Tấn Bé và bà Trần Thị Thu Sang.

 

Xem Quyết định số 1541 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*