Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CN 996335, do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Tp Tuy Hòa cấp ngày 27/9/2019 cho bà Nguyễn Thị Thanh Xuân.

 

Quyết định số:1674/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 11/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CN 996335, do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Tp Tuy Hòa cấp ngày 27/9/2019 cho bà Nguyễn Thị Thanh Xuân.

 

Xem Quyết định số 1674 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*