Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Hoàng Dũng và bà Bùi Lệ Hằng

Quyết định số 1367/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 27/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Hoàng Dũng và bà Bùi Lệ Hằng.

 

Xem Quyết định 1367 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*