Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 03/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đính và bà Phạm Thị Hưng Hải.

Quyết định số: 1445/QĐ-VPĐK, ngày 21/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 03/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đính và bà Phạm Thị Hưng Hải.

 

Xem Quyết định 1445 tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*