Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531,  số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

Quyết định số: 22/QĐ-STNMT, ngày 21/9/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531, số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

 

Xem Quyết định 22 tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*